HKS

Odluka o žalbi KK Split nakon utakmice osmine finala Kupa Krešimir Ćosić između KK Cibona i KK Split

Nakon utakmice osmine finala Kupa Krešimir Ćosić između KK Cibona i KK Split u srijedu, 7. prosinca 2022. KK Split je uložio žalbu na odigranu utakmicu. Nakon razmatranja svih triju točaka žalbe, Povjerenik natjecanja, g. Božo Perković, donio je odluku kojom se žalba odbija kao neosnovana.

📄 Odluka o žalbi KK Split

Obrazloženje prenosimo u cijelosti:

Obrazloženje

KK „Split“ iz Splita dana 7. prosinca 2022. godine podnio je žalbu na utakmicu osmine finala Kupa RH Krešimir Ćosić, odigrane dana 7. prosinca 2022. godine u Zagrebu, u KC Dražen Petrović, između KK „Cibona“ i KK „Split“.

Žalba je podnijeta od strane ovlaštene osobe, pravovremena je te je uplaćena propisana pristojba.

Ulazeći u meritum te rješavajući po podnesenoj žalbi utvrđeno je kako nije ispunjen niti jedan od žalbenih razloga propisanih Dodatkom C.1 FIBA Službenih košarkaških pravila, a koja se sukladno gornjim propozicijama primjenjuju. Nastavno na točku jedan žalbe, a temeljem koje KK Split tvrdi da sat za igru nije bio propisno zaustavljen, utvrđeno je da je vrijeme bilo zaustavljeno sukladno propisanim pravilima te da ne postoji osnova za usvajanje žalbe u tom dijelu. Vrijeme je zaustavljeno u trenutku kada je lopta cijeli svojim obujmom prošla kroz mrežicu koša.

Što se tiče žalbenih razloga navedenih u točki dva kojom je izraženo nezadovoljstvo KK Split u odnosu na odluku suca temeljem koje je odlučeno kako se osobna pogreška na igraču KK Split dogodila izvan perioda igre, i točke tri podnesene žalbe, kojom se dovodi u pitanje korištenje spornog video materijala, Službena košarkaška pravila FIBA-e ne predviđaju iste kao opravdane razloge za podnošenje žalbe. Stoga nije dozvoljeno ovom prvostupanjskom tijelu odlučivati mimo propisanih granica, odnosno povjerenik natjecanja ne može na temelju podnesenih žalbenih razloga žalbu usvojiti, a što za posljedicu također ima odbacivanje žalbe i u tom dijelu.

Kao dozvoljene razloge zbog kojih se žalba može podnijeti Dodatkom C.1 FIBA Službenih košarkaških pravila propisani su:

  1. pogreška u vođenju rezultata, mjerenju vremena ili sata za 24 sekunde
  2. odluka o odgađanju, ne nastavljanju ili ne igranju utakmice te
  3. povreda primjenjivih pravila koja se odnose na pravo nastupa igrača i trenera na utakmici.

Nastavno na sve gore navedeno odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Međutim, iako temeljem Službenih košarkaških pravila žalbu KK Split nije bilo moguće usvojiti, ipak su uočeni nedostaci u odlukama sudaca, a posljedično i opunomoćenika utakmice te je donesena sljedeća odluka:

📄 Odluka o kazni suci KK Cibona – KK Split 

 

 

 

Sličan sadržaj