Dokumenti

blueberry

Statutom HKS-a se zakonski regulira:

 • naziv, sjedište i područje djelovanja
 • znak, zastava i pečat
 • predstavljanje i zastupanje
 • članstvo u organizacijama
 • ciljevi, zadaće i djelatnost
 • članstvo u HKS-u
 • unutarnji ustroj i upravljanje HKS-om
 • materijalno i financijsko poslovanje
 • stručni poslovi
 • javnost rada
 • nagrade i priznanja
 • imovina i prestanak rada
 • prijelazne i zaključne odredbe
 • Preuzimanje: STATUT Hrvatskog košarkaškog saveza