HKS

Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./23.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je donijelo Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. („Narodne novine“, broj: 57/22): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_820.html

Učenici sportaši koji se žele upisati u odjele za sportaše mogi u točki XIII navedene Odluke pronaći postupak prijave upisa u ljetnom i jesenskom roku.

Naime, od 23. do 31. svibnja kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u (Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole). Ministarstvo turizma i sporta 1. lipnja šalje nerangirane liste kandidata po sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang lista po sportovima. Potom od 2. do 14. lipnja nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti, a koje se 14. lipnja objavljuju na stranicama nacionalnih sportskih saveza.

Od 15. do 20. lipnja kandidati imaju pravo na prigovore, a 21. lipnja nacionalni savezi objavljuju konačne rang liste na svojim mrežnim stranicama te ih dostavljaju Ministarstvu turizma i sporta.

Završno, od 21. do 24. lipnja u NISpuSŠ se unose zaprimljene rang liste  te se dodjeljuju bodovi kandidatima na temelju algoritma.

Sličan sadržaj