HKSOstala natjecanja

HOO donio odluku o produljenju trajanja prava kategoriziranih sportaša

Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora je 26. svibnja 2020. godine donijelo Odluku o mogućnosti produljenja trajanja prava kategoriziranih sportaša u izvanrednim okolnostima pandemije bolesti COVID 19.

Time se sportašima koji su rješenjem HOO-a razvrstani u jednu od kategorija kategoriziranih sportaša u Republici Hrvatskoj, a čije rješenje istječe u razdoblju od 31.3.2020. do 30.11.2020. godine, odobrava mogućnost produljenja trajanja prava kategoriziranih sportaša izdavanjem rješenja HOO-a o produljenju prava kategoriziranog sportaša u istoj kategoriji.

Rješenje o produljenju prava kategoriziranog sportaša nadležna služba HOO-a je ovom Odlukom ovlaštena izdati slijedom podnesenog zahtjeva (KAT2 obrazac) za produljenje prava kategoriziranog sportaša. Obrazac podnosi sportaš kojem je  kategorizacija istekla ili ističe u navedenom razdoblju, bez plaćanja posebne upravne pristojbe.

Produljenje trajanja prava kategoriziranog sportaša odobrava se u istoj kategoriji za koju je izdano zadnje rješenje o kategorizaciji podnositelja zahtjeva i to do 31. prosinca 2020. godine, neovisno o tome kojeg dana je rješenje isteklo unutar razdoblja od 31. ožujka do 30. studenog 2020.

Sličan sadržaj