Klubovi – HT Premijer liga

blueberry

Predstavnici kluba

 • Predsjednik: Vice Sep
 • Direktor: Alen Miculinić
 • Službeni predstavnik kluba: Alen Miculinić
 • Voditelj marketinga: Vladimir Jurić
 • Služba za medije: Vladimir Jurić
 • Voditelj statistike: Tin Juračić
 • Osoba zadužena za sigurnost: Marinko Rončević

Predstavnici kluba

 • Predsjednik: Denis Glavan
 • Sportski direktor: Stipe Blajić
 • Službeni predstavnik kluba: Stipe Blajić
 • Voditelj marketinga: Denis Glavan
 • Osoba zadužena za sigurnost: Vedran Đipalo
.

Predstavnici kluba

 • Predsjednik: prof. dr. sc. Mladen Bušić
 • Direktor: Domagoj Čavlović
 • Službeni predstavnik kluba: Daniel Peršić
 • Voditelj marketinga: Daniel Peršić
 • Služba za medije: Iva Bokanović
 • Voditelj statistike: Eugen Pap
 • Osoba zadužena za sigurnost: Daniel Peršić
.

Predstavnici kluba

 • Predsjednik: Bernard Budimir
 • Direktor: Boris Gnjidić
 • Službeni predstavnik kluba: Boris Gnjidić, Bernard Budimir
 • Služba za medije: Krešimir Galić
 • Voditelj statistike: Krešimir Galić
 • Osoba zadužena za sigurnost: Boris Gnjidić

Predstavnici kluba

 • Predsjednik: Duško Radović
 • Tajnik: Ljubo Prgomet

Predstavnici kluba

 • Predsjednik: Darko Čibej
 • Sportski direktor: Božidar Bilafer
 • Službeni predstavnik kluba: Božidar Bilafer
 • Voditelj marketinga: Zvonimir Mravak
 • Služba za medije: Zvonimir Mravak
 • Osoba zadužena za sigurnost: Joško Kostović

Predstavnici kluba

 • Predsjednik: Mirko Jošić
 • Sportski direktor: Pero Perić
 • Službeni predstavnik kluba: Lučiano Barić
 • Voditelj marketinga: Andrijano Sandrić
 • Služba za medije: Andrijano Sandrić
 • Voditelj statistike: Vana Dundov
 • Osoba zadužena za sigurnost: Josip Adžić

Predstavnici kluba

 • Predsjednik: Domagoj Maroević
 • Direktor: Edo Blažević
 • Tajnica: Helena Milić
 • Službeni predstavnik kluba: Zoran Donadić
 • Služba za medije: Ozren Maršić
 • Voditelj statistike: Dora Šakić
 • Osoba zadužena za sigurnost: Frane Medvedec

Predstavnici kluba

 • Predsjednik: Ante Burić
 • Sportski direktor: Filip Vukičević
 • Službeni predstavnik kluba: Damir Grandeš 
 • Služba za medije: Milan Živković
 • Voditelj statistike: Želimir Turkalj

Predstavnici kluba

 • Predsjednik: Alexander Hrkač
 • Direktor: Renato Martinko
 • Službeni predstavnik kluba: Renato Martinko 
 • Služba za medije: Dražen Majstorović

Predstavnici kulba

 • Predsjednik: Ozren Hanžek
 • Sportski direktor: Dragutin Črnjević
 • Službeni predstavnik Tomislav Krčar 
 • Voditelj marketinga: Tihomir Borovčak
 • Služba za medije: Tomislav Zrinščak
 • Voditelj statistike: Josip Paić 
 • Osoba zadužena za sigurnost: Josip Horvatin

Predstavnici kluba

 • Predsjednik: Ivan Mijolović
 • Direktor: Željko Žilavec
 • Sportski direktor: Branimir Longin 
 • Službeni predstavnik kluba: Vana Dundov
 • Voditelj marketinga: Ivan Ištuk
 • Služba za medije: Ivan Ištuk
 • Voditelj statistike: Vana Dundov
 • Osoba zadužena za sigurnost: Josip Adžić